Skip to content

Canvis sense
mals de cap

De vegades, el canvi és l’únic camí per continuar sent el núm. 1. L’any 2014, Gelocatil, l’empresa líder en paracetamol, va passar de ser l’única marca d’aquest analgèsic a competir amb tot el mercat de genèrics i no genèrics. Per això, va dissenyar una estratègia per modernitzar-se i distingir-se, ampliant la seva gamma de productes i redefinint la comunicació.

El repte era actualitzar la marca sense perdre la identitat. Vam redissenyar el logotip, el packaging i vam plantejar una arquitectura de marca que permetés l’ampliació a noves extensions.

Gelocatil
  • Brand Architecture
  • Packaging
  • Rebranding
gelocatil-02-antesydespues

La modernització
d'un clàssic

Vam actualitzar la marca mantenint l’essència de la seva identitat fent evolucionar el logo per tenir més llegibilitat i presència alhora que vam convertir el vermell corporatiu en vermell metal·litzat. Finalment, vam redefinir l’arquitectura de missatges per aconseguir un facing clar, net i endreçat.
gelocatil-03-branding

Distintius i directes

Vam augmentar l’impacte de color al pack revisionant la icònica línia del disseny original i vam incorporar al facing la representació visual del format en una estructura diferenciada d’informació en dos blocs. El resultat és una gamma de productes fàcils d’entendre d’una ullada amb un codi gràfic clar i distintiu en el sector i una paleta vibrant.

Un color
per a cada dolor

Vam posicionar Gelocatil com a la marca especialitzada en alleujament ràpid pels diferents tipus de mal desenvolupant una arquitectura de marca flexible que permetés una nova segmentació de portfoli. Vam crear un naming fàcil de recordar i vam definir un color vibrant distintiu per a cada una de les línies.
gelocatil-12-branding (1)
gelocatil-13-branding